Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Opvang Krullevaartje
Nous avons également financé

Opvang Krullevaartje

Garderie (Culture)

Bij Opvang Krullevaartje mag uw kind echt kind zijn. het pedagogisch beleid is geïnspireerd vanuit de antroposofische levensvisie. Uw kind is bézig. Lekker buiten spelen of in de moestuin helpen, sport en spel of knutselen onder begeleiding van vaste, gediplomeerde leidsters.
Opvang Krullevaartje biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Daarnaast is er de 3+ groep, voor kinderen van circa 3 jaar. Op de 3+ groep werken wij volgens de wijze van een peuterspeelzaal.

http://www.krullevaartje.nl

Garderie

La Banque Triodos finance des crèches et des infrastructures d’accueil extra-scolaire qui accordent une attention particulière à leur approche pédagogique.

Adresse :
Carel Willinklaan 108
1328 KL
Almere
Nederland