Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld
Nous avons également financé
Naoberhoeve Naoberhoeve Agriculture bio
Natuurderij Keizersrande Natuurderij Keizersrande Agriculture bio

Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld

Agriculture bio (Environnement)

Herman en Jan Menkveld uit Olst, runnen de Natuurboerderij: Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld. Zij produceren voedsel door optimaal gebruik te maken van natuurlijke processen die in een gezonde bodem plaats vinden.

Menkveld beheert circa 200 hectare natuurlijke graslanden en betelen circa 50 hectare akkers op gronden van onder andere Staatsbosbeheer, in de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Zwolle en landgoed ’t Nijendal.

Bij het graslandbeheer passen zij maaibeheer en begrazing hoofdzakelijk met dieren van agrariërs uit de omgeving toe. Zo verbinden wij landbouw en natuurbeheer. Op de akkers telen wij hoofdzakelijk granen en wat maïs die hun weg vinden bij andere biologische bedrijven. Ook worden biologische consumptie aardappelen geteeld die rechtstreeks afgezet worden aan de consument. Een goed product voor een eerlijke prijs.

Door bewust duurzaam om te gaan met de grond ontstaat er op de akkers en de graslanden een grote biodiversiteit. Zo levert Menkveld diverse ecosysteemdiensten.

http://www.natuurlijkmenkveld.nl

Agriculture bio

Depuis ses débuts, la Banque Triodos finance l’agriculture biologique parce que ce secteur œuvre d’une manière naturelle et durable en faveur de l’environnement et des animaux. Les agriculteurs bio n’utilisent aucun engrais chimique, pesticide, produit chimique ou organisme génétiquement modifié. Ils respectent également des normes strictes en matière de bien-être animal. Les animaux bénéficient d’une grande liberté de mouvement et d’une alimentation biologique nutritive. De plus, l’agriculture biologique produit nettement moins de gaz à effet de serre que l’agriculture traditionnelle. Son empreinte écologique est donc moins élevée.

Adresse :
Diepenveenseweg 24
8121 PN
Olst
Nederland