Niet profiteren van de wanhoop

“Wij doen er alles aan om zo ethisch en ecologisch mogelijk te werk te gaan. Maar op dit moment komen mensen vooral bij ons omwille van onze lage prijs. Dat is ook een bewuste keuze.”

De winstmarges van de coöperatie zijn bescheiden, maar dat neemt Alveus erbij: “We willen niet profiteren van de wanhoop en het verdriet van de nabestaanden. Mensen komen bij ons op een intriest moment in hun leven. Ze moeten heel veel regelen. Het laatste wat je dan wil doen is hen dingen aansmeren. Sommige begrafenisondernemers tonen je bijvoorbeeld eerst de meest protserige en duurste kisten, om dan af te zakken in het gamma. Wij doen het omgekeerde. Bij ons krijg je eerst de goedkoopste kist te zien, daarna tonen we je desgewenst andere opties.”

Daarbij is de klant nauw betrokken bij het proces en pakt Alveus de uitvaart en alles wat erbij komt kijken zo persoonlijk mogelijk aan. “Wij zijn transparant over onze activiteiten en brengen onze klanten op de hoogte van alle mogelijkheden, niet alleen die waar wij het meest aan verdienen.”

Compensatie voor de crematie

Achter Alveus gaat een integraal concept schuil. Het bedrijf wil een volwaardig, maatschappelijk verantwoord alternatief bieden voor de klassieke uitvaart. “We stellen ons werk voortdurend en herhaaldelijk in vraag. We proberen altijd beter te doen, bij alle facetten van de uitvaart.”

Daar zit ook een belangrijk ecologisch aspect aan; niet zo evident in deze sector en dus een grote uitdaging. Helemaal milieuneutraal zal een begrafenis of crematie wellicht nooit worden, al was het maar omdat een mensenlichaam in onze tijd en in ons deel van de wereld veel stoffen opslaat die het moeilijker doen vergaan dan pakweg 100 jaar geleden. Er zijn ingrepen die de belasting voor het milieu verkleinen, maar die liggen niet voor de hand.

Ieder lichaam ondergaat uiteindelijk hetzelfde proces.
Cédric Vanhorenbeke

“Mensen denken weleens dat een crematie beter is voor het milieu dan een begrafenis. Dat is niet noodzakelijk het geval. Voor een crematie is veel energie nodig. Afhankelijk van het soort begrafenis, is een ter aardebestelling soms energiezuiniger.” Kies je toch voor crematie van je dierbare, dan kan je niet anders dan een houten kist nemen. “Klanten vragen soms om een kartonnen kist. Die kunnen we wel begraven, maar niet opbranden. Dat is geen larie om meer te verdienen aan een klant: je hebt nu eenmaal het hout van de kist nodig als brandstof. Karton brandt te snel op en het is overigens even duur als een eenvoudige dennen kist.”

Alveus stapte in een programma voor de compensatie van de milieuschade die hun crematies aanrichten. “Eén crematie verbruikt tot wel 200 liter mazout. Wij zijn aangesloten bij een organisatie die deze milieubelasting compenseert door bijvoorbeeld bomen te planten.”

Bloemen en balsem

Het aanbod is groot, de keuzes die je moet maken talrijk en dat op een moment dat je liever nergens aan denkt of met de essentie van je verlies wil bezig zijn. Het maakt het allemaal niet gemakkelijker om beslissingen te nemen, al ben je nog zo milieubewust. Bovendien is niet alles wat het lijkt. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een uitvaart in een paardenkoets. Daar is vraag naar, omdat mensen ervan uitgaan dat zo’n voertuig minder energie verbruikt dan een rouwwagen en het is ook mooi, natuurlijk. Cédric Vanhorenbeke: “Maar als die paarden met een vrachtwagen van 80 km verder moeten komen, is je ecologische voordeel weg.”

Hoe zit het dan met bloemen, toch ook niet altijd een even ecologisch product? Of met synthetische kledij? Cédric Vanhorenbeke: “We werken zo veel mogelijk met seizoensbloemen, maar dat gaat niet het hele jaar. In de winter zijn er gewoon geen bloemen meer. Zogezegde zijden bloemen – die in werkelijkheid vaak uit synthetisch materiaal bestaan – laten we helemaal achterwege. Mensen gebruiken die een tijdje en dan eindigen ze toch weer op de afvalberg.”

Alveus
Alveus

“Wat kledij betreft, maken we het de mensen niet te moeilijk. Uiteraard zijn wol en biokatoen beter dan polyester kleren. Maar vind maar eens een stropdas waar geen synthetisch materiaal in zit.” Waar Alveus wel streng ontradend optreedt, is bij de keuze van de schoenen. “Een rubberzool geeft bij een crematie echt te veel giftige stoffen af, die verbranding is extreem vervuilend. Meestal worden mensen zonder schoenen gecremeerd.”

Ook balsemen is niet goed voor het milieu. “De hele bedoeling van een balseming is het lichaam zo lang mogelijk bewaren. Dat is het tegengestelde van wat we willen bereiken. Bovendien heb je voor een balseming stoffen nodig die heel belastend zijn voor het milieu. Maar ik begrijp de wens van nabestaanden om het te doen. Als ze erop staan, zullen we het ook uitvoeren, maar we zijn er geen voorstander van. Het is ook zeer duur. Het is dus maar de vraag wie er uiteindelijk beter van wordt.”

In de toekomst

De wetgeving omtrent uitvaarten is op regionaal niveau geregeld, waarbij het Vlaamse Gewest iets progressiever is dan de rest van het land, maar ook daar is nog niet alles vanzelfsprekend of zelfs maar mogelijk. Gemeenten kunnen gedeeltelijk autonoom beslissen en bijvoorbeeld een terrein ter beschikking stellen voor ‘alternatieve’ vormen van begraven, maar ook dat blijft voorlopig beperkt en is nog niet in duidelijke wetten gegoten.

Wel is er vooruitgang in onderzoek en er bestaan lobbygroepen voor alternatieve manieren om je lichaam te laten verwerken na je dood. Denk maar aan humusatie, wat neerkomt op het composteren van een mensenlichaam. Dat is technisch perfect mogelijk, maar het mag nog nergens. Het lijkt u misschien een lugubere gedachte, maar het is een schone manier om terug te keren tot de kringloop van de aarde. “Iedereen staat hetzelfde lot te wachten. Elk lichaam ondergaat uiteindelijk dezelfde processen.”

De belangrijkste motivatie van Alveus is om het hele traject, van bij het overlijden tot het definitieve fysieke afscheid, ethischer, betaalbaarder en ecologischer te maken. “Mensen in rouw zijn zeer kwetsbaar. Ze zijn verdrietig en moeten vaak een heleboel regelen in de eerste weken na het overlijden van hun dierbare. Ze hebben niet de fut of de helderheid om na te denken over alternatieven. Dat willen we met Alveus veranderen: de drempel verlagen naar een ander soort uitvaart.”

www.alveus.coop

Cédric Vanhorenbeke staat u graag te woord, ook voor informatie over zijn Vlaamse collega’s.