Impactdata van Triodos Bank

82.000klanten in België
3,5 mld.EUR vermogen in beheer

Publicaties

Persverantwoordelijke Triodos Bank België

Het beheerd vermogen door Triodos bedraagt 23,2 miljard

In 2023 bedroeg de verhouding activa in de reële economie ten opzichte van het balanstotaal van de bank 77%. Het eigen vermogen bedroeg 1,289 miljard euro, wat een sterke kapitaalratio (CET1) oplevert van 16,7%.

Projecten die Triodos Bank financiert

Zie wat je geld doet