Klacht indienen

 • Wilt u uw klacht of suggestie kwijt?

  Laat het ons weten. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder of een medewerker van Customer Services per telefoon of e-mail. 

  Telefoon: 02 548 28 51

  E-mail: info@triodos.be

 • U vindt geen gehoor?

  Bent u niet tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld? Neem dan rechtstreeks contact op met onze interne klachtendienst:

  Triodos Bank
  Complaints Management
  Hoogstraat 139/3
  1000 Brussel
  complaints@triodos.be

  Wij sturen u een ontvangstbevestiging en behandelen uw klacht zo snel mogelijk.

 • Niet tevreden met ons antwoord?

  Doe dan een schriftelijk beroep op de ombudsman voor de financiële sector :

  Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen**
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 545 77 70
  ombudsman@ombfin.be 
  http://www.ombudsfin.be/

 • Hebt u een product online gekocht?

  Als u een product online hebt gekocht en u bent een consument, dan kunt u een klacht indienen via het online geschillenorgaan van de Europese Commissie.

   U vindt meer informatie hierover via de site Europese Commissie - Onlinegeschillenbeslechting.

   (*) Triodos Bank onderschreef de gedragscodes voor klachtenmanagement in de banken.
  (**) De Ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit.