Een maatschappelijk verantwoorde investeerder kiest ervoor om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die geselecteerd werden op basis van hun prestaties inzake duurzaamheid. Hij belegt niet enkel om winst te maken, maar ook om een positieve impact te hebben (lees het artikel over duurzaam investeren). Maar hoe meet je de duurzaamheid van een bedrijf? Bijvoorbeeld aan de hand van ESG-criteria.

Wat zijn de ESG’s?

Inge Wallays: “ESG is de afkorting van ecologisch, sociaal en goed bestuur. Deze criteria helpen ons concreet bij het meten van de impact die een onderneming heeft op mens en planeet. We meten zowel de interne als externe activiteit: hoe gaat het bedrijf om met grondstoffen, wat is de impact van de activiteit op de samenleving, is er een billijk intern beleid, enzovoort.”

Frédéric Andrés: “Deze drie grote domeinen helpen de investeerder, naast de klassieke financiële evaluatie, bij de evaluatie van een onderneming. Het doel is om de duurzaamheid van een onderneming objectief in kaart te brengen aan de hand van meetbare criteria. Zo kunnen we meteen verschillende bedrijven vergelijken en eventuele vooruitgang van een bedrijf bepalen.”

Hoe past een onderneming de ESG-criteria toe in haar strategie?

Frédéric Andrés: “In het begin gebruikten veel bedrijven duurzaamheid veelal als een verkoopargument. Vandaag is dat anders. Aangemoedigd door onder meer verantwoordelijke beleggers beginnen ondernemingen het belang van duurzaamheid bij hun activiteiten in te zien.”

Inge Wallays: “Triodos Investment Management publiceert jaarlijks een Engagement Report. Dat illustreert de dialoog die Triodos aangaat met bedrijven over hun engagement op vlak van duurzaamheid.” (Lees hierover meer in het artikel Triodos Research in dialoog met ondernemingen.)

Hoe kunnen we nagaan of een bedrijf zijn engagement in daden omzet?

Frédéric Andrés: “Om zeker te zijn dat een onderneming haar engagement naleeft, herhalen we regelmatig onze duurzaamheidsanalyse. Zo kunnen we algemeen bestuur, beleidsplannen en concrete resultaten vergelijken. Als het bedrijf te kort schiet, nemen we contact op en vragen uitleg.”

Inge Wallays: “Een vloeiende en transparante communicatie helpen ook. Rechtstreekse en regelmatige contactmomenten zijn kostbaar, want zo kunnen we de vooruitgang van de onderneming van nabij opvolgen en beleggers in alle transparantie informeren.”

Wat is de rol van Triodos Bank?

Frédéric Andrés: “Op het gebied van duurzame beleggingen onderscheidt Triodos Bank zich door haar algemene en transparante aanpak. Onze beleggingsfondsen combineren ESG-criteria met een financiële analyse. Vooraleer een bedrijf wordt opgenomen in een beleggingsfonds van Triodos Bank moet het dus een dubbele proef doorstaan. Daarnaast onderhoudt Triodos Investment Management een dialoog met de bedrijven in het beleggingsuniversum. Duurzaam beleggen kan zo het gedrag van het betrokken bedrijf  beïnvloeden (onder meer door te stemmen op de Algemene Vergadering).”

Inge Wallays: “Triodos selecteert de bedrijven waarin ze investeert via een strenge methodologie en strikte criteria, maar de bank gaat nog verder. De dialoog die we onderhouden met bedrijven maakt het grootste verschil. Ofwel voeren we die rechtstreeks met de bedrijven, ofwel via onze partners, die onze ideeën steunen. We merken overigens dat bedrijven er meer en meer oor naar hebben. De afgelopen jaren zijn er bedrijven die zelf contact met ons opnemen voor advies omtrent duurzaamheid.”

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

• Triodos Bank is dé Europese referentie in duurzaam bankieren. Van bij haar oprichting in 1980 financiert de bank uitsluitend projecten met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde.

Triodos Investment Management (TIM) is een filiaal van Triodos Bank. TIM beheert de beleggingsfondsen en brengt een brede waaier aan investeerders samen die hun geld willen laten werken voor duurzame en positieve verandering, samen met innoverende ondernemers en duurzame ondernemingen.

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de meest succesvolle bedrijven oplossingen bieden voor een duurzamere samenleving.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder