Volgens het World Water Development report van de Verenigde Naties wonen twee miljard mensen in landen die onder hoge waterstress staan, en vier miljard mensen krijgen minstens een maand per jaar te maken met ernstige waterschaarste.

Waterkloof dichten

De paper ‘Impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties’ van Triodos Investment Management, fondsenbeheerder van Triodos Bank en gespecialiseerd in duurzame investeringen, spreekt van een ‘waterkloof’, met een wereldwijd tekort aan zoet water dat tot 40 % oploopt in 2030. Onderzoek geeft aan dat tot 70 % van de wereldwijde grondwaterlagen ‘piekwater’ hebben bereikt: het punt waarop mensen het opgeslagen water sneller verbruiken dan dat de natuur het kan aanvullen.

De toekomstige kloof tussen vraag en aanbod van water moet op een of andere manier worden gedicht. Dat kan door water efficiënter te gebruiken. En daar moeten we vaart achter zetten, want anders blijven we op een niet-duurzame manier water ‘lenen’ van het milieu en van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

“Het dalende grondwaterpeil toont aan dat zelfs in onze contreien water een steeds schaarser goed wordt,” zegt Roeland Tso, investeringsanalist bij Triodos Investment Management. “Bedrijven hebben dan ook de verantwoordelijkheid om die prachtige grondstof zo zuinig en efficiënt mogelijk te gebruiken. En na gebruik moeten ze het zo rein mogelijk weer achterlaten, zodat het geen nare gevolgen heeft voor het milieu.”
Hoe groot die verantwoordelijkheid van bedrijven is, blijkt uit de ‘watervoetafdruk’ van hun producten. Om een chocoladetablet van 100 gram te produceren is gemiddeld 1.700 liter water nodig. Een gemiddeld kopje koffie kost 130 liter en voor een kilo witte rijst is 2.500 liter nodig1.

Het dalende grondwaterpeil toont aan dat zelfs in onze contreien water een steeds schaarser goed wordt
Roeland Tso, investeringsanalist bij Triodos Investment Management

Beleggingen met impact

Hoe kunnen beleggingen daar nu iets aan doen? Beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Door niet enkel met een mogelijk rendement op korte termijn rekening te houden, maar ook met ecologische winst zoals waterbesparing, sturen beleggers investeringen in de richting van een duurzame economie.

Wie duurzaam wil beleggen, gaat verder met Triodos Bank, en meer bepaald met Triodos Investment Management: een wereldwijd actieve impactbelegger met ruim 30 jaar ervaring en een volledige dochter van Triodos Bank. Bij Triodos IM komen bedrijven enkel in aanmerking voor een investering indien ze concreet bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren. Daar blijft het niet bij: eenmaal ze bedrijven hebben geselecteerd, gaan de fondsbeheerders met hen in dialoog.

Constructieve dialoog

Triodos IM stelt minimumeisen op het gebied van watergebruik voor bedrijven die actief zijn in sectoren met een bovengemiddeld watergebruik om waterschaarste te voorkomen. Zo eist de fondsbeheerder dat levensmiddelenbedrijven die grootgebruikers zijn van water, zich actief inzetten voor duurzaam waterbeheer.

Neem bijvoorbeeld Danone, dat Triodos IM selecteerde omdat het bedrijf steeds meer biologische zuivelproducten maakt en ook steeds meer plantaardige alternatieven aanbiedt. Een goede zaak, volgens Roeland Tso, “maar het bedrijf verbruikt ook veel water, en daarover gaan we dan wel een constructieve dialoog aan. We vragen hen hoe hun waterbeleid eruit ziet: op hoeveel waterverbruik rekenen ze in de nieuwe fabrieken die ze ontwerpen? Hoe gaan ze het gebruikte water reinigen? En hoe gaan de bestaande fabrieken moderniseren om waterverspilling tegen te gaan?”

Targets en beloningssystemen

Ook transparantie en concrete doelstellingen zijn punten waar Triodos Research op hamert. Roeland Tso: “Laat zien hoeveel water je nu verbruikt en wat je target is. En is het beloningssysteem van het management op deze targets geënt, en niet alleen op financiële targets?”

Bedrijven aanmoedigen om hun watervoetafdruk beter te begrijpen en met die kennis een goed waterbeheersysteem in werking te stellen: ook dat is impact hebben als belegger.

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de bedrijven die de samenleving duurzame oplossingen bieden, het meest succesvol zullen zijn.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder

 

 

1Bron: waterfootprint.org