De komende jaren moeten we stevig investeren in de strijd tegen de klimaatverandering. Overheidsgeld rechtstreeks besteden aan een duurzame relance: het lijkt een voor de hand liggende keuze, als we morgen niet willen opdraaien voor de grijze beslissingen van vandaag – tegen een nog hogere kost. De post-corona heropleving moet een ecologische en rechtvaardige transitie zijn. Een toelichting in drie stappen.

 

1. Activiteiten zonder toekomst afbouwen

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bijvoorbeeld besteedt veel te weinig aandacht aan de versterking van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. Want in tegenstelling tot de Europese Green Deal van de Europese Commissie is het GLB helemaal niet ambitieus. De miljarden euro’s aan Europese landbouwsubsidies gaan nauwelijks naar duurzame doelstellingen, wat nochtans broodnodig is.

2. Ondernemingen versterken die concreet bijdragen aan een nieuwe economie

Talrijke grote, beursgenoteerde bedrijven hebben sterke ambities op het vlak van duurzaamheid. Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos Investment Management, verwijst in het bijzonder naar Toyota en Danone: “Beide ondernemingen zijn misschien niet 100% duurzaam, maar ze hebben een solide duurzaamheidsstrategie en nemen maatregelen die de goede richting uitgaan. Zo draagt Toyota bij tot de transitie naar uitstootvrije vervoersmiddelen, terwijl Danone meewerkt aan de overgang naar een meer plantaardige voeding. Met onze investeringsfondsen geven we aanzienlijke financiële steun aan wat we transitiebedrijven noemen.”

3. Nieuwe, innovatieve en duurzame ondernemingen stimuleren

Het gaat vaak over relatief kleine, duurzame initiatieven en bedrijven die veelbelovend zijn. Zo geven sommige banken microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Een ander voorbeeld zijn ondernemingen die verder denken dan het economisch systeem en die geld anders opvatten. Of burgerinitiatieven zoals de coöperaties voor hernieuwbare energie.

Welke weg willen we inslaan en voor welk soort leven kiezen we? We hopen dat deze crisis ons de kans geeft om ons op een nieuw pad te begeven en te werken aan positieve verandering op economisch en maatschappelijk vlak!