Analyse van uw financieringsaanvraag ‘Project Finance’

 • Eerste evaluatie

  Voor dat we uw aanvraag analyseren en becijferen, evalueren we eerst of de activiteiten van uw organisatie of het project waarvoor u financiering aanvraagt, een positieve impact heeft op het milieu.

 • Kredietanalyse

  Als deze eerste evaluatie positief is, neemt onze klantenbeheerder contact met u op om de haalbaarheid van het gevraagde krediet te bespreken. Dit is een gedetailleerde analyse van de projectdocumenten, de bestaande cijfers, het financiële plan, eigen inbreng, terugbetalingscapaciteit, ervaring van de dragers van het project en de voorgestelde technologieën.

 • Kredietbeslissing

  Als de beslissing van het kredietcomité positief is, krijgt u een kredietaanbod. Na een uitvoerig due diligence onderzoek van de verschillende projectdocumenten en contracten, neemt dit aanbod de vorm aan van een kredietovereenkomst, onder voorbehoud van ondertekening door beide partijen.

 • Kredietopname

  Na ondertekening van de kredietbrief en de bijlagen daarvan, het stellen van de waarborgen en de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het voorleggen van een definitief bestek voor werken of een bouw), kunt u over uw krediet beschikken.