Stuur een onjuiste domiciliëring terug

 • Ga naar Internet Banking

   Selecteer het menu “Europese Domiciliëringen” > “Overzicht”.

 • Stuur de ongerechtvaardigde domiciliëring terug

  Klik op "Terugsturen" voor de domiciliëring die verkeerdelijk werd geïnd.

  Selecteer uit de dropdownlijst de reden waarom deze foutief geïnd werd. Klik op "OK + Autoriseren"

 • Klaar!

  U moet enkel nog met de digipass valideren.