Agenda en vergaderstukken van de Buitengewone Algemene Vergadering