Hoe wordt de rentevoet van mijn hypothecaire lening bepaald?

Het tarief wordt bepaald op basis van de ecologische en maatschappelijke waarde van je project.

Ook van invloed zijn de looptijd van de lening, de tariefformule en de quotiteit: dat is de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van je woning.