Hoe wordt de taks op de effectenrekeningen berekend?

Eerst berekenen we de gemiddelde waarde die de rekening had op vier referentiedatums. Is die gemiddelde waarde hoger dan 1 miljoen euro, dan wordt daarop de taks van 0,15 % berekend. Aan de hand van de volgende twee voorbeelden zie je hoe de taks berekend wordt. 

Voorbeeld 1 

Mevrouw Brusselmans heeft een effectenrekening bij een Belgische bank sinds 2020. De taks op haar effectenrekening, wordt als volgt berekend:  

Referentiedatum en waarde  

 • 31 december 2020: n.v.t. (wet bestond nog niet) 

 • 31 maart 2021: 1.560.000 EUR 

 • 30 juni 2021: 1.670.000 EUR 

 • 30 september 2021: 1.340.000 EUR 

 • Gemiddelde waarde: (1.560.000 + 1.670.000 + 1.340.000) = 4.570.000 EUR / 3 = 1.523.333,33 EUR 

 • Bedrag van de taks: 1.523.333,33 EUR x 0,15 % = 2.285 EUR  


Voorbeeld 2  

De heer Van Parys heeft een effectenrekening A en is medetitularis (samen met iemand anders) van een effectenrekening B. De taks op elk van die effectenrekeningen, wordt als volgt berekend:  

Effectenrekening A 

Referentiedatum en waarde  

 • 31 december 2020: n.v.t. (wet bestond nog niet) 

 • 31 maart 2021: 980.000 EUR 

 • 30 juni 2021: 900.000 EUR 

 • 30 september 2021: 950.000 EUR 

 • Gemiddelde waarde: (980.000 + 900.000 + 950.000) = 2.830.000 / 3  = 943.333,33 EUR 

 • Bedrag van de taks: 0 EUR (want de gemiddelde waarde is lager dan 1.000.000 EUR) 

Effectenrekening B 

Referentiedatum en waarde  

 • 31 december 2020: n.v.t. (wet bestond nog niet) 

 • 31 maart 2021: 990.000 EUR 

 • 30 juni 2021: 1.200.000 EUR 

 • 30 september 2021: 1.150.000 EUR 

 • Gemiddelde waarde: (990.000 + 1.200.000 + 1.150.000) = 3.340.000 / 3 = 1.113.333,33 EUR  

 • Bedrag van de taks: 1.113.333,33 EUR x 0,15 % = 1.670 EUR