Is de nieuwe versie van de taks op de effectenrekeningen op mij van toepassing?

Elk van je effectenrekeningen bij Triodos Bank is belastbaar als je: 

- in België onderworpen bent aan de personenbelasting; 

- in België onderworpen bent aan de belasting van niet-inwoners (BNI), zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en vennootschappen. In dat geval is de taks niet van toepassing als er met jouw land van oorsprong overeenkomsten bestaan ter voorkoming van dubbele belastingheffing. 

- in België onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting of aan de aan de belasting op rechtspersonen. De taks op effectenrekeningen is namelijk ook van toepassing op verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenhuizen, universiteiten, levensverzekeringsfondsen, vakbonden, mutualiteiten, religieuze congregaties en instellingen, sportclubs … 

In bovenstaande gevallen heft Triodos Bank de belasting voor jou.  

Ook effectenrekeningen van Belgen bij buitenlandse banken zijn onderworpen aan de taks op de effectenrekeningen. In dat geval geef je die zelf aan op je aangifte, de bank heft de taks niet voor jou.