Op basis van welke criteria wordt een kredietaanvraag aanvaard?

Triodos Bank financiert enkel projecten met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. Deze criteria zijn dus primordiaal bij de studie van een kredietaanvraag. Vervolgens voeren wij een grondige analyse van het project, de bestaande cijfers, het financiële plan, de eigen inbreng, de terugbetalingscapaciteit, de ervaring van de indieners van het project…

Op basis van deze financiële en extrafinanciële criteria kunnen wij onze beslissing nemen.