Wat als ik geen handelsrekening wil openen?

Indien u geen handelsrekening wenst te openen, dan behoudt u toegang tot het register, zoals dat door Captin wordt verstrekt. U zult echter niet kunnen handelen zodra de handel wordt hervat. Verwacht wordt dat de handel in het tweede kwartaal van 2023 zal worden hervat.