Wat als ik kom te overlijden?

Indien een certificaathouder overlijdt voordat deze een handelsrekening bij Captin heeft geopend, kunnen de erfgenamen het overlijden van de certificaathouder melden bij Triodos Bank. De bank zal hen bijstaan bij de zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap. 
Wanneer de erfgenamen als zodanig bekend en geïdentificeerd zijn, kunnen zij toegang krijgen tot het - door Captin namens Triodos Bank beheerde - register van certificaathouders.  Captin stuurt hen hiervoor de inloggegevens. Zodra de toegang is geregeld, kunnen de erfgenamen hun certificaten bekijken. Zij worden door Captin bijgestaan in de zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap,
Als de erfgenamen de certificaten willen verkopen, moeten zij een handelsrekening te openen bij Captin.
Als een certificaathouder overlijdt nadat hij een handelsrekening bij Captin heeft geopend, kunnen de erfgenamen het overlijden van de certificaathouder bij Captin melden. Zij zullen door Captin worden bijgestaan in de zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap.