Welke persoonsgegevens worden gedeeld met Captin?

Captin voert namens Triodos Bank de administratie van de certificaten van aandelen uit. Dit betekent dat het register van certificaathouders door Captin wordt beheerd. Dit register bevat de namen, adressen (inclusief e-mailadres indien bekend), geslacht, geboortedatum en uiteraard het saldo van de certificaten van alle houders. Triodos Bank ziet erop toe dat alleen de vereiste persoonsgegevens worden overgedragen aan en beheerd door Captin. Dit wordt geregeld door wettelijke overeenkomsten die voldoen aan alle eisen met betrekking tot de privacy en bescherming van (persoons)gegevens.