Welke zijn de vereiste waarborgen voor projectfinanciering?

Het project zelf dient als waarborg. Juridisch worden de verbintenissen jegens Triodos Bank gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving in eerste rang op de site en de installatie. Ook de bouwovereenkomst (EPC), het waarborg- en onderhoudscontract, de overeenkomst inzake aansluiting op het net en de overeenkomst voor de verkoop van elektriciteit en/of groene certificaten (PPA) zijn belangrijke waarborgen.