Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Bereken het bedrag dat u kunt lenen

Ontdek hoe de energieprestatie van uw project uw rentevoet beïnvloedt. Hoe energiezuiniger uw woning, hoe gunstiger de rente van uw woonkrediet.

  

 

Krediet onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992 en aan de algemene voorwaarden van het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv  (“de bank”), beschikbaar via de volgende link .

Uw simulatie is gebaseerd op de standaardvoorwaarden uit het prospectus en op de tarieven die van kracht zijn op datum van de simulatie. Zij is louter indicatief en verbindt de bank in geen enkel geval.
Het krediet dat gebaseerd is op deze simulatie wordt u toegekend onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier, en desgevallend mits uitdrukkelijke aanvaarding van uwentwege.
U kan deze simulatie concretiseren door een aanvraag in te leiden bij de bank. Na goedkeuring van uw dossier zal u een aanbodbrief ontvangen met de definitieve voorwaarden van uw hypothecair krediet.

We raden u aan om aandachtig ons prospectus na te lezen, beschikbaar hier of bij onze medewerkers die u graag verder helpen met eventuele bijkomende vragen.