Parkwind, de groep die de belangen van Colruyt Group, PMV en Korys in Belgische offshore windmolenparken bundelt, kondigde vandaag aan dat de financiering van Northwester 2, zijn 4de offshore windpark, rond was. Parkwind gaat hiervoor in zee met onder andere Triodos Bank. Northwester 2 zal tegen 2020 219 Megawatt extra capaciteit windenergie in België creëren en hiermee de energiebehoefte van 220.000 huishoudens invullen.
Eerste offshore energieproject voor Triodos Bank in België
Voor Triodos Bank heeft het Project Finance team in België de onderhandelingen gevoerd, ondersteund hierin door het internationale Energy & Climate desk van de bank. Met Northwester 2 tekent Triodos zijn eerste offshore deal in België. Eerder was de bank al betrokken bij offshore deals in Duitsland. De toegenomen capaciteit van de windturbines en hun afgenomen kostprijs zorgen ervoor dat windenergieproductie op zee snel groeit. Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “Wind op zee is een belangrijke pijler in de energietransitie naar een groene, meer op elektriciteit gerichte, energiehuishouding. Elke euro financiering voor offshore windenergie draagt bij aan de vermindering van de carbon-voetafdruk van onze economie. Daar stapt Triodos graag in mee. We doen dat nu met Parkwind en het is onze ambitie om dat ook voor andere offshore energieprojecten in België en elders in Europa te doen.“

De stap naar offshore windenergie is voor Triodos een nieuwe etappe in de financiering van hernieuwbare energieprojecten. Triodos Bank pionierde in 1999 door als eerste bank in België een windturbine te financieren. Dat was het project Middelwind in Lombardsijde, aan land. De windturbine toen had een capaciteitsproductie van 660 Kilowatt; daarmee kon je de energiebehoefte van 600 huishoudens opvangen. Ter vergelijking: Parkwind installeert de eerste van een nieuwe generatie krachtige windturbines.  Eén zo’n windturbine heeft een capaciteit van 9,5 Megawatt, goed voor de energiebehoefte van 9500 huishoudens.


Financiering voor 472 duurzame energieprojecten die 2,4 miljoen ton CO2 vermijden

Duurzame energieprojecten tellen bijna voor een kwart van de totale kredietportefeuille van Triodos Bank. Het gaat vooral projecten in wind- en fotovoltaïsche zonne-energie. Daarnaast zijn er projecten van waterkrachtcentrales, warmte- en koudeopslag en energie-efficiëntie. De groep investeert ook via Triodos-investeringsfondsen in hernieuwbare energie. Eind 2017 financierden Triodos Bank en haar klimaat- en energie-investeringsfondsen 472 projecten in de energiesector. Dat is goed voor de opwekking van voldoende elektriciteit voor 1,4 miljoen huishoudens en vermijdt de uitstoot van meer dan 2,4 miljoen ton CO2. 

Geen financiering van fossiele energie

Triodos verleent geen kredieten aan en investeert niet in fossiele energie (geen olie, gas of kolen) en evenmin in nucleaire energie. Thomas Van Craen: “De financiële sector heeft een grote verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een snelle transformatie van onze economie en samenleving naar een duurzame energievoorziening. Niet alleen door meer te investeren in groene projecten, maar ook door te stoppen met investeringen in fossiele activa. De financiële sector moet sneller, kordater en met veel meer klimaatambitie ingrijpen dan nu.”

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een mondiaal referentiepunt voor duurzaam bankieren. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk. De bank is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden, Centraal-Azië en Oost-Europa.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan.

Triodos Bank NV heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.
De meest recente informatie over de bank vindt u op de website van Triodos Bank: www.triodos.com

* Clean Energy Pipeline Global League Tables  - category:  Top 20 Lead Arrangers by Number of Deals