Door deze principes te onderschrijven, stemmen banken hun bedrijfsstrategieën af op de belangrijkste maatschappelijke doelen zoals de strijd tegen klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen. Het initiatief is volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Transparantie en verantwoordingsplicht zijn een belangrijk onderdeel van het initiatief. Banken die de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren ondertekenen, moeten hun stakeholders raadplegen over de duurzaamheidsthema’s die de komende jaren een cruciale impact hebben. Zij zullen publiekelijk doelstellingen moeten bepalen en rapporteren over hun vooruitgang. Banken die er niet in slagen om te voldoen aan de transparantievereisten, om adequate doelstellingen te bepalen of aan te tonen dat er vooruitgang geboekt is, riskeren geschrapt te worden van de lijst van ondertekenaars.

Versnelling

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: "We zijn er trots op deel uit te maken van de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren. Gezien de omvang van de mondiale uitdagingen waar we voor staan, is een wereldwijd initiatief zoals de Principles for Responsible Banking van de VN erg belangrijk om een systeemverandering tot stand te brengen. We roepen alle banken op om de Beginselen te steunen en te onderschrijven. Hoe meer banken ze toepassen, hoe groter de impact van de banksector zal zijn om de maatschappij te helpen haar doelen voor een duurzame, rechtvaardige en welvarende toekomst te bereiken.

Wij beschouwen de Beginselen als een belangrijke mijlpaal om de transitie van de financiële sector naar een duurzaam bedrijfsmodel te versnellen. De weg zal soms moeilijk zijn, maar de financiële sector is zeer goed geplaatst om bij te dragen aan een duurzame wereld. Elke financiële beslissing heeft immers invloed. Het is aan banken om te bepalen of die impact positief of negatief is. De beginselen bieden een goede leidraad voor het bereiken van een positief effect."

De Beginselen laten een gedifferentieerde uitgangspositie toe voor starters, gemiddelde en geavanceerde banken op het gebied van integratie van duurzaamheid en bieden gedetailleerde richtlijnen voor hun implementatie. Ze zijn een startpunt voor banken die nog aan het begin staan en creëren tegelijkertijd een race naar de top onder de meest gevorderde banken.

Publieke consultatie

In totaal hebben 28 banken - waaronder Triodos Bank en de andere leden van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) - de ontwerpversie van de Beginselen ontwikkeld. Er loopt nu een publieke consultatie over de hele wereld van zes maanden vooraleer de Beginselen zullen worden ondertekend tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2019 in New York. Banken en belanghebbenden over de hele wereld worden uitgenodigd om feedback en input te geven voor de verdere ontwikkeling ervan. Wie dat wil, kan zijn of haar steun aan de Beginselen voor  verantwoord bankieren nu al tonen:  zijn steun betuigen.