De reden voor deze tijdelijke sluiting is dat de grondslag op basis waarvan de koers voor Certificaten wordt berekend wordt aangepast. Zodra deze wijziging in het prospectus van de Certificaten is doorgevoerd en de koers opnieuw is berekend kunnen Certificaten opnieuw worden aangekocht of verkocht.

Aanpassing van de grondslag voor de koersberekening

De koers van de Certificaten van aandelen Triodos Bank is gebaseerd op de intrinsieke waarde zoals die uit de administratie van Triodos Bank blijkt. Deze administratie wordt gevoerd op grond van de Nederlandse boekhoudstandaard: Dutch GAAP.
Vanwege de toenemende groei en internationalisering van Triodos Bank en in lijn met ontwikkelingen in de bancaire sector voorziet Triodos Bank per 1 januari 2020 over te gaan op de internationale boekhoudstandaard International Financial Reporting Standards: IFRS.
Vanaf de dag dat het vernieuwde prospectus van Triodos Bank van kracht is, zal de koers van de Certificaten zoals berekend volgens Dutch GAAP worden aangepast met het geschatte effect van de aanpassing naar IFRS.

Hervatten handel

Klanten van Triodos Bank die Certificaathouder zijn worden via de website en Internet Bankieren alsmede persoonlijk geïnformeerd zodra de nieuwe koers beschikbaar is en het nieuwe prospectus door de toezichthouder is goedgekeurd. Op dat moment wordt de handel hervat. Dit zal naar verwachting binnen enkele weken het geval zijn.