UNEPFI principles
UN Principles for Responsabile Banking

Door deze principes wordt het voor de consument voor het eerst duidelijk welke inspanningen zijn bank levert op vlak van duurzaam bankieren. Transparantie en verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste uitgangspunten van het initiatief. Banken die de principes ondertekenen, moeten hun stakeholders raadplegen over de duurzame impactthema’s van de komende jaren. Ze zullen bovendien openbaar doelen stellen en rapporteren over hun vooruitgang. Als ze keer op keer niet voldoen aan de transparantievereisten, onvoldoende doelen stellen of niet genoeg vooruitgang boeken, worden deze banken door de Verenigde Naties van de lijst van ondertekenaars geschrapt.


47 biljoen dollar aan vermogen

In totaal ondertekenden 130 banken de Principles for Responsable Banking. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 47 biljoen dollar aan vermogen. Dat is ongeveer een derde van de wereldwijde banksector. Door zich te verbinden aan deze principes beloven de banken dat ze hun activiteiten strategisch zullen afstemmen op de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs en op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Bovendien verzekeren de banken dat ze een versnelling hoger schakelen om deze doelen te behalen. Triodos Bank, die al bijna 40 jaar uitsluitend duurzaam bankiert, heeft mee de pen vastgehouden tijdens het uitdenken van deze principes. De CEO van Triodos Bank, Peter Blom, stelde ze in New York mee voor.

 

Het is hoog tijd dat banken collectief in actie komen voor een betere wereld.
Peter Blom, CEO Triodos Bank


“We zijn tevreden dat zoveel banken de principes hebben ondertekend en hun rol binnen de maatschappij opnemen. Dat duurzaamheid nu de hoofdrol speelt binnen de financiële sector, juichen we toe. Het is hoog tijd dat banken collectief in actie komen voor een betere wereld. We hebben niet alleen te maken met een klimatologische noodsituatie, maar ook met vele mondiale kwesties die moeten worden opgelost. Alleen zo kan het leven voor iedereen verbeteren.” 
Peter Blom - CEO van Triodos Bank 


Duurzaam bedrijfsmodel

Door zich te verbinden aan deze principes verklaren banken dat hun klanten en bedrijven alleen kunnen floreren “in een inclusieve maatschappij die gebaseerd is op menselijke waardigheid, gelijkheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”.

De principes dagen banken uit om kritisch te gaan kijken naar de impact van hun leningen en investeringen en hun beslissingen niet alleen te baseren op risico en rendement.
Peter Blom, CEO Triodos Bank


“De principes dagen banken uit om kritisch te gaan kijken naar de impact van hun leningen en investeringen en hun beslissingen niet alleen te baseren op risico en rendement. Wij zien de principes als een belangrijke mijlpaal die een impuls kan geven aan de overstap van banken naar een duurzaam bedrijfsmodel, al zal die overstap niet altijd eenvoudig zijn. Het is tijd dat we allemaal iets gaan doen.” 
Peter Blom - CEO van Triodos Bank 


De principes zorgen voor een race naar de top voor de banken die het verst zijn gevorderd op dit terrein. Maar ook banken die wat betreft duurzaamheid nog in de kinderschoenen staan, vinden via de principes gemakkelijk een ingang. Het is belangrijk dat de hele sector in beweging komt.