In The climate emergency: Finance needs to act now verduidelijkt Triodos Bank haar standpunt over de COP25 en de rol die de financiële sector moet spelen.

25 jaar duurzaam bankieren in België 

Het Akkoord van Parijs roept de wereldgemeenschap op om actie te ondernemen om de wereldwijde temperatuurstijging bij voorkeur te beperken tot 1,5°C. Een snelle afbouw van de mondiale broeikasgasemissies vraagt om de transitie naar een duurzamere samenleving die alle sectoren omvat en die zo snel mogelijk van start moet gaan. 

Triodos Bank steunt deze doelstelling. Sinds haar oprichting bijna 40 jaar geleden – sinds 1993 in België - streeft Triodos Bank ernaar om projecten te financieren met een positieve impact op de samenleving en het milieu. Dit betekent dat we nooit fossiele energieproductie hebben gefinancierd. We hebben een uitgebreide staat van dienst opgebouwd in de financiering van duurzame energieprojecten, van de eerste windturbine in 1987 tot de offshore windparken die we vandaag de dag financieren. De bank is vorig jaar voor het eerst meegestapt in de financiering van Belgische windenergieparken op zee. Het gaat om Northwester 2 en SeaMade die vanaf 2020 elektriciteit voor meer dan 700.000 huishoudens zullen produceren.

Afbouw van fossiele investeringen door financiële instellingen noodzakelijk

We zien steeds meer financiële instellingen evolueren naar een duurzamer bedrijfsmodel. Dit is positief omdat de financiële sector belangrijke functies in de samenleving vervult. Maar er is meer actie nodig. Het belangrijkste is dat er snel een einde moet komen aan nieuwe investeringen in de productie van fossiele energie. En een proces van afbouw van fossiele capaciteit moet prioriteit krijgen in het overheidsbeleid en in bedrijfs- en financieringsstrategieën.

Agenda

Op de COP25 heeft Triodos Bank tijdens een bijeenkomst van de Europese Bankfederatie (EBF) op maandag 9 december aangebracht hoe de financiële sector de uitdaging kan aan gaan om de klimaatcrisis aan te pakken. Woensdag bespreken we het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en de bijbehorende methodologie om CO2- emissies van financieringen in kaart te brengen.

Triodos Bank is een van de oprichters van PCAF en heeft de emissies van haar eigen leningen en investeringen al gemeten en gepubliceerd in haar jaarverslag 2018. Donderdag bespreken we het Nederlandse klimaatakkoord en de betrokkenheid hierbij van de Nederlandse financiële sector.