Mobiliteitsvraagstuk

Cyclobility werd vier jaar geleden opgericht en biedt een efficiënte oplossing voor woon-werkverkeer door het leasen en verkopen van kwalitatieve (elektrische) fietsen.

“Ons model is uniek,” aldus Andries Aumann, zaakvoerder van Cyclobility. “Cyclobility is een leasepartner à la carte: wij combineren fietsleasing met onze eigen mobiele fietsenwinkel en testcentrum in Kluisbergen. Zo garanderen we kwaliteit en bieden wij onze klanten een snelle en uniforme service. Wij zijn gespecialiseerd in fietslease voor bedrijven. Daarbij begeleiden, ontzorgen en motiveren we zowel werkgever en werknemer. Alles voor de ideale, dagelijkse fietservaring.”

De corona-crisis bracht het mobiliteitsvraagstuk extra onder de aandacht. De aanvragen blijven dus komen. “We kunnen, mits de nodige veiligheidsmaatregelen, verder werken zoals voorheen. Infomomenten voor medewerkers, test events, onderhoud: alles gebeurt op de site van het bedrijf dat klant wil worden. Wij zorgen voor een minimale extra workload en begeleiden de betrokken diensten van A tot Z bij het invoeren van de fietslease.”

Ondertussen telt de Cyclobility-vloot meer dan 2.000 bedrijfsfietsen. Grote Vlaamse KMO’s zoals Callens uit Waregem, maar ook Belgische afdelingen van multinationals zoals Plastal en Nexans trekken het peleton. “En ook WoninGent, North Sea port en zorginstellingen zoals de Zusters van Berlaar zijn belangrijke klanten”. Voor de leveringen en montage van de fietsen werkt Cyclobility samen met Veloods, een afdeling van het Waregemse maatwerkbedrijf Werkplus.

Sociale financiers

Nadat Trividend eind 2019 in het kapitaal van Cyclobility stapte, kwam daar half juni ook Change, het social impact fonds  van Credal, bij. En daar is zaakvoerder Andries Aumann zeer blij mee: “Het was van bij de oprichting van Cyclobility duidelijk dat we financiële partners zouden kiezen die, net zoals ons, ecologisch, economisch en sociaal verantwoord ondernemen. Zo is Triodos Bank van bij de start onze huisbankier. Dankzij deze kapitaalverhoging hebben we bij hen een extra kredietlijn kunnen opnemen. Zo hebben we iets meer dan een miljoen ter beschikking om verder te groeien.”

“Al van bij het eerste contact met Andries was ik sterk geboeid”, aldus Jan Depoortere, relatiebeheerder bij Triodos Bank. “Alle elementen waren dan ook aanwezig om te kunnen slagen: een duidelijke visie, een realistisch ondernemingsplan en dit gekoppeld aan een indrukwekkende persoonlijke drive. Voor een bankier een zegen, want dit kom je niet iedere dag tegen. De grootste verdienste was dat Andries als één van de eerste de markt van leasing van fietsen aan bedrijven betreden heeft. Hier plukt hij vandaag nog steeds de vruchten van.”

Bij de opstart nam Triodos telkens de raamcontracten, die Cyclobility afsloot met zijn klanten, in pand. Bij elke bestelling werd een bedrag van het toegestane krediet vrijgemaakt. Zo verhoogden de exposure en de borg hand in hand. Triodos dekt het krediet immers in met een waarborg van PMV.

Versterking eigen vermogen

Om zijn eigen vermogen te versterken, nam Andries Aumann, op aanraden van Triodos Bank contact op met het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie, Trividend. Trividend financiert bedrijven door middel van (converteerbare) achtergestelde leningen en neemt ook aandelenparticipaties. Zo ging het ook bij Cyclobility.

“Al in 2018 kenden we een eerste achtergestelde lening toe, in cofinanciering met SIFO, het Sociaal Investeringsfonds van de Vlaamse Overheid en met een waarborg van PMV,” aldus Pieter-Jan Van de Velde, directeur van Trividend. “Zo gaan we meestal te werk: eerst een achtergestelde lening, waar mogelijk in cofinanciering en geborgd. Eens we de ondernemer en het bedrijf beter leren kennen, gaan we verder. Vorig jaar stapten we dan in het kapitaal van Cyclobility. Voor ons is dit een zeer mooi verhaal: ecologie en sociale tewerkstelling zitten in het DNA van het bedrijf.”

Andries Aumann: “Naast de financiële inbreng, zetelt Trividend ook in onze raad van bestuur. Ze zorgen er mee voor dat Cyclobility een financieel doordachte strategie voert. Via hun netwerk kwam ik in contact met Change, het nieuwe impactfonds van Credal waarin Triodos Bank eveneens participeert. Het is een absolute meerwaarde om aandeelhouders te hebben die verder kijken dan korte termijn winsten.”

Econoom Koen Schoors, voorzitter van Trividend, is opgetogen met de kapitaalverhoging en de verdere groei van Cyclobility. “Het is een typevoorbeeld van wat we vandaag nodig hebben. Ondernemers met een visie op transitie, gesteund door financiers die naast financiële meerwaarde ook oog hebben voor de maatschappelijke impact van hun investeringen. Het toont ook aan dat privaat-publieke samenwerkingen werken. ”

Ook bij Change niets dan blije gezichten. “Als impactfonds in opstart zijn we verheugd mee in dit project te kunnen stappen. Voor ons is het belangrijk dat ook de andere financiële partners, zijnde Triodos en Trividend overtuigd zijn van de maatschappelijke impact. We kijken ernaar uit om ook in andere projecten met hen samen te werken,” aldus Philippe Herbiet, coördinator van Change.

Dieter Blondeel, senior investeringsmanager bij PMV: “PMV was gecharmeerd door het innovatieve businessmodel waarmee Cyclobility de nieuwe mobiliteit mee vorm wil geven. Als Vlaamse investeringsmaatschappij willen we mee inzetten op projecten met een hoge maatschappelijke meerwaarde en met een goed businessmodel. De combinatie van die elementen met het sterke ondernemerschap van Andries overtuigden ons om mee te investeren in Cyclobility.”

De financieringsmix


Over Cyclobility

Cyclobility biedt een efficiënte oplossing voor woon-werkverkeer door het leasen en verkopen van kwalitatieve (elektrische) fietsen. Ze begeleiden, ontzorgen en motiveren zowel werkgever en werknemer, als particulier. Alles voor de ideale, dagelijkse fietservaring. Cyclobility kiest zonder aarzelen voor partners die, net zoals het bedrijf zelf, ecologisch, economisch en sociaal verantwoord ondernemen.

Over Change

Change is een beleggingsfonds dat beheerd wordt door Crédal. Het werd opgericht in mei 2019 in Mont-Saint-Guibert. Het fonds wil de ontwikkeling ondersteunen van jonge sociale ondernemingen in België die een levensvatbaar economisch model hebben en in staat zijn om rendabel te groeien. Change ondersteunt projecten voor sociaal ondernemerschap op vier gebieden: inclusie, verantwoorde productie en consumptie,
sociale mobiliteit en sociale innovatie.

Over Crédal

Crédal is een solidaire financiële coöperatie die ethische beleggingen, alternatief krediet en projectondersteuning in België aanbiedt. Crédal werd opgericht in 1984. Meer dan 3200 beleggers/coöperanten hebben ervoor gekozen om geld te investeren in Crédal, dat deze fondsen in alle transparantie gebruikt om projecten te financieren.

Over PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV heeft een achtergestelde lening aan Cyclobility verschaft.

Over SIFO

Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) werd opgericht binnen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en is actief sinds 20 maart 2009. Het fonds voorziet voordelige leningen voor sociale-economiebedrijven in het Vlaamse Gewest. Het verstrekt die leningen niet rechtstreeks, maar kent ‘trekkingsrechten’ toe aan door haar erkende instellingen die organisaties uit de sociale economie financieren, zoals Trividend.
De uitoefening van trekkingsrechten geeft erkende financiers de kans om bij SIFO ‘solidaire cofinanciering’ te verkrijgen. Daarmee kunnen ze, in combinatie met hun eigen middelen, investeringen in de sociale economie financieren. De solidaire cofinanciering vanuit het SIFO bedraagt maximaal twee derde van het totale krediet.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank is medeoprichter van Solifin, het Belgische netwerk dat sociale ondernemers en financiers samenbrengt op een platform.  

Over Trividend

Trividend werd opgericht in 2001 door verschillende solidaire financiers binnen de sociale economie. Zij zagen de nood aan ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sector. Hun inbreng in Trividend zou zo als hefboom worden gebruikt om middelen uit de private sector en de overheid aan trekken. In enkele jaren groeide Trividend uit tot een sterk voorbeeld van een publiek-private samenwerking. In 2010 erkende de Vlaamse Overheid Trividend als Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Sinds zijn ontstaan heeft Trividend zo’n 7 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 80 organisaties die nauw verbonden zijn met de sociale economie.

Meer info:

Andries Aumann, Zaakvoerder Cyclobility, 0483 25 60 18

Bruno Iserbyt, Hoofd Communicatie Trividend en vast vertegenwoordiger Raad van Bestuur Cyclobility: 0489 32 12 94

Lieve Schreurs, Corporate communications Manager, Triodos Bank, 0472 92 00 50

Anne-Laure Rase, Investeringsmanager Change, 0495 27 80 99

Gunther De Backer, Backstage Communication, 0475 903 909