Het besluit om haar dividendvoorstel van 18 maart 2020 te herzien is genomen in een directe reactie op de aanbeveling van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank (DNB) van 27 maart aan alle banken om geen dividend uit te keren om zo prioriteit te geven aan het ondersteunen van de reële economie door leningen te verstrekken aan klanten tijdens de COVID-19 pandemie. Daarom zullen er tijdens de komende Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. geen voorstellen worden gedaan om dividend uit te keren.

 

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank: “Als bank die stevig is verankerd in de reële economie, willen we zoveel mogelijk onze klanten ondersteunen in hun aanpak van deze crisis. De komende weken en maanden zullen uitdagend zijn voor hen en dus ook voor de bank. Daarom zijn wij van mening dat het gepast is om onze winst voor 2019 te reserveren om ons maximaal in staat te stellen klanten te ondersteunen die in normale omstandigheden een gezond bedrijf hebben, maar die nu zwaar getroffen worden door de COVID-19-pandemie.

Triodos Bank heeft een sterke kapitaalpositie (CET1 van 17,9% eind 2019) en een aanzienlijke buffer bovenop de minimale kapitaalvereisten.

De lange-termijn impact van de COVID-19-pandemie op de economie, op klanten en op Triodos Bank is momenteel onzeker. Triodos Bank zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en rekening houden met verdere updates en aanbevelingen van de toezichthouders, waaronder de door de Europese Centrale Bank aangekondigde evaluatie van de economische situatie.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een koploper in duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de visie van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft  bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en in Frankrijk, alsook Investment Management activiteiten die in Nederland gevestigd zijn, maar wereldwijd actief zijn.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van meer dan 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com