Peter Blom

Peter Blom, CEO van Triodos Bank, zei: “Sinds de oprichting in 1980 ben ik onderdeel geweest van een inspirerend avontuur waarin Triodos Bank zich ontwikkelde van een klein Nederlands bankinitiatief, actief in de toen ontluikende duurzaamheid  niche, tot de Europese, waarden gedreven koploperbank die we vandaag zijn. Triodos Bank is opgericht om de verandering te financieren door  duurzame bedrijven, projecten en initiatieven mogelijk te maken.

Onze missie - bewust met geld omgaan om een positieve ontwikkeling in de samenleving te creëren, waarbij de menselijke waardigheid centraal staat - is daarbij steeds het leidende principe geweest en heeft veel weerklank gevonden in de samenleving en de financiële sector. Die missie is zeker vandaag de dag nog hoogst relevant en geeft Triodos Bank de kans om op grote schaal bij te dragen aan de transitie naar een duurzame en sociaal-inclusieve economie.  "

Aart de Geus, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Peter Blom is een groot bankier en zijn leiderschap en toewijding aan de missie van Triodos Bank - bewust omgaan met geld om positieve ontwikkeling in de samenleving te creëren, waarbij menselijke waardigheid centraal staat – hebben de bank gebracht naar waar die vandaag staat. Hij is een voorbeeld geweest voor vele generaties medewerkers en klanten van Triodos Bank, en is dat nog steeds. We respecteren zijn beslissing om volgend jaar af te treden, wat ruimte geeft voor een goed voorbereide leiderschapsoverdracht. "

De Raad van Commissarissen zal het proces leiden om een opvolger te vinden. Nadere mededelingen worden gedaan als daar aanleiding toe is.

Noot voor de redactie:

1.    De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. bestaat uit Peter Blom (CEO en voorzitter), Jellie Banga (vice-voorzitter en COO), André Haag (CFO) en Carla van der Weerdt (CRO)

2.    CV van Peter Blom - CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank

Peter Blom (1956) is statutair lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. sinds 1989 en is CEO en voorzitter van deze Raad sinds 1997. Hij begon bij Triodos in 1980 als vrijwilliger en werd in 1982 een van de eerste zakenbankiers van Triodos Bank.

Naast zijn rol bij Triodos Bank is Peter Blom onder meer:

  • Oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van de Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org)
  • Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken
  • Medeoprichter en medevoorzitter van het bestuur van het Sustainable Finance Lab
  • Voorzitter Raad van Toezicht MVO Nederland
  • Lid van de Club van Rome
  • Bestuurslid Stichting Natuurcollege - Lippe-Biesterfeld
  • Lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)

Eerdere rollen zijn onder meer:

  • Medeoprichter en voormalig president (1989-1995) van INAISE, International Association of Investors in the Social Economy
  • Medeoprichter van het European Social Venture Network SVNE (1993)

Peter Blom ontving in 2008 de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijdrage aan sociaal bankieren en duurzaamheid.


Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com