De reden voor deze tijdelijke sluiting is de onzekerheid die de COVID-19-pandemie heeft veroorzaakt in de hele economie, ook in de financiële sector. Die onzekerheid leidt tot marktverstoringen van een ongekende schaal. Gezien die omstandigheden heeft Triodos Bank besloten om tijdelijk te stoppen met het aanbieden van certificaten en met het aanvaarden van verkooporders van certificaten, tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op Triodos Bank en haar certificaten.

Hervatten van het aanbieden van certificaten van aandelen Triodos Bank en van het aanvaarden van verkooporders van certificaten

Onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk om te voorspellen wanneer het aanbieden van verrichtingen in certificaten kan hervat worden. Triodos Bank zal nauwgezet de ontwikkelingen opvolgen en trachten om de handel te heropenen eenmaal het voorzichtig is om dit te doen. Beleggers en andere aandeelhouders zullen hierover geïnformeerd worden.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een koploper in duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de visie van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft  bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en in Frankrijk, alsook Investment Management activiteiten die in Nederland gevestigd zijn, maar wereldwijd actief zijn.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com