Vandaag hebben meer dan 50 bedrijven samen met WWF-België en The Shift (het Belgische verzamelpunt voor duurzaamheid) de nieuwe Belgian Alliance for Climate Action – kortweg BACA - gelanceerd. Dit platform bestaat uit organisaties en bedrijven die ernaar streven om hun economische activiteiten beter af te stemmen met het klimaatakkoord van Parijs. Ze willen een voor een hun broeikasgasuitstoot verminderen en hun klimaatambities kracht bij zetten.

CO2-uitstoot in kaart brengen

Om hun ambities te verwezenlijken zal BACA gebruikmaken van de zogenaamde Science Based Targets, kortweg SBT. Deze zullen de bedrijven helpen met het definiëren van concrete en meetbare klimaatdoelstellingen. Vooraleer die doelstellingen te kunnen formuleren, is het uiteraard nodig om te weten wat de huidige CO2-uitstoot is van je bedrijfsactiviteiten. Voor financiële instellingen gaat het dan over de koolstofuitstoot van je financieringen en investeringen. En daar kan Triodos als een van de medeoprichters van het Partnership for Carbon Accounting Financials bij helpen. Triodos Bank paste zelf de PCAF-methode voor het eerst toe in 2018. 

Na twee jaar blijkt duidelijk dat het financieren van een duurzame economie heeft geleid tot een aanzienlijke hoge vermeden CO2-uitstoot. Zo kon Triodos dankzij de PCAF berekenen dat voor 2019 de bank via haar kredieten en fondsbeleggingen de uitstoot van 962 ton CO2 heeft vermeden. 80 instellingen wereldwijd, goed voor 14.000 miljard dollar activa gebruiken de PCAF-aanpak vandaag. En dat aantal blijft stijgen.

“Mede dankzij BACA hopen we dat almaar meer banken, fondsbeheerders en verzekeraars de PCAF methode zullen gebruiken om hun koolstofemissies in kaart te brengen om daar vervolgens concrete doelstellingen aan vast te koppelen om die te reduceren. Triodos Bank roept dan ook financiële instellingen op om  heel concreet en actief hun verantwoordelijkheid in de vergroening van de economie op te nemen, en dit voor de totaliteit van hun kredieten en fondsbeleggingen, niet enkel voor de categorie duurzame producten uit hun aanbod.”

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België.

Klimaatactie door bedrijven

Dankzij BACA zullen de bedrijven dus worden bijgestaan in het vergroenen van hun business model. Daarnaast krijgen ze bijvoorbeeld advies over hoe ze klimaatactie kunnen integreren in hun relatie met leveranciers of investeerders. Niet alleen de expertise van WFF-België en The Shift wordt gedeeld, bedrijven zullen elkaar ook onderling kunnen adviseren. Alle organisaties, wat hun omvang ook is, kunnen deel uitmaken van dit nieuwe verbond. Behalve bedrijven als Danone en Mediahuis springt de ethische en duurzame bank Triodos dus ook mee op de kar.

“We zijn opgetogen dat we mee deel uitmaken van BACA. We moeten samen dringend veel meer ondernemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Neem ‘ondernemen’ ook letterlijk want de vergroening heeft heel veel te bieden voor onze economie.”

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België.