Triodos Bank verandert haar aanbod aan particuliere spaarders: de bank biedt voortaan twee nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekeningen met 0% rente op spaartegoeden : de Triodos Impact Savings en de Triodos Impact Savings Junior. De oude – gereglementeerde- spaarrekeningen worden niet meer aangeboden. De bank informeerde vandaag haar klanten per brief en via e-mail dat hun bestaande – gereglementeerde – Triodos spaarrekening op 7 december zal ophouden te bestaan. Triodos spaarders hebben tot 1 december de keuzemogelijkheid: hun spaargeld laten overzetten naar de nieuwe duurzame spaarrekening bij Triodos Bank of naar een spaarrekening elders. 

De verandering in het spaaraanbod betekent dat Triodos Bank niet langer de 0,11% minimumrente (0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie) uitkeert op spaartegoeden, zoals geldt voor gereglementeerde spaarrekeningen. Concreet bedraagt de rente op de nieuwe Triodos spaarrekening 0% voor spaartegoeden tot 500.000 euro en voor bedragen boven de 500.000 euro, past de bank een negatieve rente toe van -0,50%. Aan de veiligheid en de beschikbaarheid van het spaargeld op de ‘nieuwe’ spaarrekeningen verandert niets. De nieuwe spaarrekeningen vallen evengoed onder het gebruikelijke financiële toezicht.

Negatieve interest ECB

Al 40 jaar (in België sinds 1993) financiert Triodos alleen initiatieven die bijdragen aan positieve verandering. Maar de omstandigheden waarin de bank werkt, zijn grondig veranderd. Thomas Van Craen: “Onze kosten om  financiële criminaliteit tegen te gaan en tegemoet komen aan de strengere regulering voor privacy- en dataveiligheid, stijgen almaar.  Wij moeten bovendien net als alle banken, een deel van het spaargeld liquide houden. Dat deel staat bij de Europese Centrale Bank en daar betalen wij een negatieve interest op. Dat kost ons ook geld. Tegelijkertijd drukken de historisch lage interesten de inkomsten op kredieten naar beneden.” Met andere woorden: Triodos Bank verandert haar spaaraanbod om de rentevergoeding die de bank betaalt op spaargeld in lijn te brengen met de marktomstandigheden waarbinnen de bank werkt. 

“Met de huidige gezondheidscrisis en de zeer grote uitdaging van de klimaatverandering is het meer dan ooit noodzakelijk om geld in te zetten voor sociale en ecologische vooruitgang”  besluit Thomas Van Craen.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com.

Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont Triodos alle professionele klanten aan wie de bank krediet verleent.