Triodos Bank constateert met spijt dat, net zoals bij de lancering, het label zijn duurzame ambities afstemt op de gemiddelde huidige praktijken in de sector inzake duurzaam beleggen, in plaats van ze te richten op de noden van de planeet en de samenleving. Het label-2021 maakt geen duidelijke komaf met de meest schadelijke investeringen die de  klimaatdoelstellingen in de weg staan en zet evenmin een duidelijk traject uit om alle fossiele energiebronnen uit de duurzame beleggingsportefeuilles te bannen.

Ondanks het feit dat kolen, schaliegas en olie gewonnen uit teerzanden de meeste CO2 emissies genereren, sluit de versie 2021 die energiebronnen nog steeds niet volledig uit. Volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten moet zo snel mogelijk afscheid worden genomen van deze energiebronnen en moeten investeringen daarin worden ontmoedigd. Op deze manier zal de transitie naar een carbon-neutrale economie langer op zich laten wachten. Bovendien raakt het label achterop ten opzichte van de Europese regelgeving. De EU Taxonomie zal kolen, schaliegas en olie gewonnen uit teerzanden, kenmerken als schadelijke activiteiten.

Voor olie en aardgas heeft het label dan weer een reeks van keuze-criteria gedefinieerd. Met andere woorden, voor investeringen in bedrijven die actief zijn in de sector van olie en aardgas, kan de fondsbeheerder nu kiezen tussen verschillende criteria. Het label zet geen duidelijke lijn uit.

Triodos Bank wil graag een label ondersteunen dat duidelijke keuzes maakt en hierin transparant is. Banken en fondsbeheerders hebben als financier belangrijke hefbomen in handen. De financiële sector moet sneller, kordater en met veel meer duurzaamheidsambitie ingrijpen dan ze doet met de versie 2021 van het Towards Sustainability Label.