50 miljoen euro voor cultuurprojecten in België

 

  • Het Europees Investeringsfonds (EIF) verleent Triodos Bank garanties voor een portefeuille van maximaal 200 miljoen euro in het kader van het programma voor culturele en creatieve sectoren (CCS) van de EU.
  • Financiering bedoeld ter ondersteuning van KMO's met een specifieke focus op films en mediaproducties, kunstscholen, muziekfestivals, theaters en muziekproductie.
  • KMO-steun beschikbaar bij Triodos Bank in België, Duitsland, Spanje en Nederland; verwachte ondersteuning voor ongeveer 250 bedrijven.

Triodos Bank en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben zopas een garantieovereenkomst getekend voor de creatieve en culturele sector. De garantieregeling wordt gedekt door de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector van de Europese Unie (CCS GF), een initiatief dat wordt gesteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het Investeringsplan voor Europa. 

Dankzij deze garantieregeling kan Triodos Bank de komende twee jaar tot 200 miljoen euro aan leningen verstrekken aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere waarborgvereisten. Triodos Bank zal hiermee een brede waaier aan initiatieven financieren, hoofdzakelijk gericht op de filmindustrie, de media, kunstscholen, muziekfestivals, theater- en muziekproducties. 

Bij start al twee projecten in België 

In België financiert Triodos al meteen twee projecten in partnership met het EIF. Enerzijds is dat Le Patineur, een Gents productiehuis die kleinschalige circusvoorstellingen maakt waarmee het op tournee gaat langs de straattheater- en circusfestivals in Europa – o.a. te zien op Zomer van Antwerpen 2021 – en ook pop-up rolschaatspistes opstelt en uitbaat . Anderzijds Quartier Libre, de eerste coöperatieve boekhandel in Brussel. Dankzij het Triodos-krediet kon Quartier Libre zijn eerste “corner” openen in de wijk Altitude 100/ Hoogtepunt 100 in Ukkel. 

Een belangrijke stimulans in volle coronacrisis

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: "Door dit nieuwe partnerschap met het Europees Investeringsfonds (EIF) kan Triodos meer creatieve en culturele initiatieven  financieren, ook initiatieven die normaal gesproken moeilijk toegang krijgen tot de klassieke kredietverlening. Deze garantieregeling is een belangrijke stimulans, vooral nu, want de COVID-19-pandemie en de opeenvolgende lockdowns eisen een grote tol van de culturele sector. We financieren kunst en cultuur, omdat ze bijdragen aan het maatschappelijke leven door ideeën en mensen met elkaar te verbinden, maar ook door positieve veranderingen te weerspiegelen, te stimuleren en aan te moedigen.”  Triodos Bank heeft ruime ervaring met de financiering van onder meer cultureel ondernemerschap, musea, theaters en culturele centra.

Europees commissaris voor Interne markt, Thierry Breton: "Cultuur en scheppende kunstenaars hebben onze steun nodig in de COVID-19-crisis. De overeenkomst met Triodos Bank en het Europees Investeringsfonds (EIF), gesteund door het EFSI in het kader van de EU-garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector, zal tot 200 miljoen aan leningen vrijmaken voor culturele en creatieve ondernemingen in België, Spanje, Nederland en Duitsland. Dit zal hun herstel bevorderen, zodat zij kunnen blijven bijdragen aan het rijke culturele landschap van Europa".

"De culturele en creatieve sectoren blijven onder enorme druk staan door de beperkende coronamaatregelen in alle Europese landen", bevestigt Alain Godard, algemeen directeur van het EIF. "De beschikbaarheid en de toegankelijkheid van kredieten zullen een belangrijke rol vervullen bij de uitweg uit de crisis en de heropleving van duurzame groei voor deze sectoren. Het EIF is verheugd op deze samenwerking met Triodos Bank om de broodnodige Europese financieringen te helpen kanaliseren naar de ondernemingen die er nood aan hebben."

Sociale ondernemingen

Het Europees Investeringsfonds en Triodos Bank werkten eerder al samen via een partnerschap voor sociale ondernemingen. Zo ondertekenden ze in 2018 de eerste garantieovereenkomst voor sociaal ondernemerschap in Nederland, in het kader van het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie. Sindsdien heeft Triodos Bank in het kader van deze garantieovereenkomst ongeveer 450 transacties ondertekend in Nederland, België en Spanje.

Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector

De CCS GF is een initiatief geleid door het EIF in naam van de Europese Commissie. De faciliteit werd in juni 2016 gelanceerd in het kader van het programma Creatief Europa (2014-2020). Ze is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de culturele en creatieve sector, die vaak problemen ondervinden om toegang te krijgen tot betaalbare financiering door middel van leningen voor hun projecten. Culturele ondernemers die een lening willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Triodos Bank.

Over het Europees Investeringsfonds
Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank (EIB). Het heeft als hoofddoel Europese kleine, middelgrote en micro-ondernemingen te ondersteunen door ze aan toegang tot financiering te helpen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en instrumenten voor microfinanciering die speciaal gericht zijn op dit marktsegment. In die rol ondersteunt het EIF doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheidwww.eif.org

Over het programma van de Europese Unie voor de culturele en creatieve sectoren
Creatief Europa is een programma met een looptijd van zeven jaar (2014-2020) ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren. Het doel van Creatief Europa is de culturele diversiteit te bevorderen, de circulatie van Europese cultuur en creativiteit aan te moedigen en het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sectoren te versterken. De garantiefaciliteit is een onderdeel van het programma Creatief Europa. Zij helpt creatieve KMO's hun activiteiten uit te breiden door de toegang tot financiering te vergemakkelijken. Het totale budget dat in het kader van CCS beschikbaar is, werd aangevuld met middelen uit het EFSI. Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF)

Over Triodos Bank 
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben. 
www.triodos.be 


Perscontacten

European Investment Fund