Jeroen Rijpkema, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: "Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan. De vandaag gepresenteerde opties zijn er niet alleen op gericht om de verhandelbaarheid van onze certificaten veilig te stellen, maar ook om de toegang tot nieuw kapitaal te waarborgen. Nieuw kapitaal dat we kunnen gebruiken om meer impact te genereren en te blijven werken aan onze missie om bij te dragen aan een betere wereld voor mensen en de planeet." 

Triodos zal de komende tijd gebruiken om de dialoog met haar certificaathouders en deskundigen aan te gaan en de haalbaarheid van de twee opties verder te analyseren. De bank streeft ernaar in december van dit jaar een besluit te nemen.

Benoemingen
Zoals aangekondigd op 19 augustus, zijn Jacco Minnaar en Nico Kronemeijer benoemd tot leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat nu uit Jeroen Rijpkema (CEO en voorzitter), Andre Haag (CFO), Carla van der Weerdt (CRO), Jacco Minnaar (CCO) en Nico Kronemeijer (COO). 

Danielle Melis en Susanne Hannestad zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Aart de Geus (voorzitter), Mike Nawas (vice-voorzitter), Danielle Melis, Dineke Oldenhof, Ernst-Jan Boers, Sébastien D'Hondt, en Susanne Hannestad. 

 

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com