Met deze overeenkomst willen Triodos Bank en ABS hun positieve maatschappelijke en ecologische impact vergroten. Voor ABS creëert het een extra mogelijkheid om met geld van haar aandeelhouders en klanten positieve initiatieven te ondersteunen. Triodos Bank ziet de samenwerking als een kans om grotere duurzame projecten te realiseren.

Het internationale netwerk van zakelijke relaties van Triodos Bank zal een voordeel zijn bij het vinden van geschikte financieringsmogelijkheden. Triodos Bank heeft een lange staat van dienst op het gebied van financiering van hernieuwbare energie, duurzame eigendommen, biologische landbouw en de gezondheids- en onderwijssector, net als ABS.

Uitgangspunt is dat beide partijen voor minimaal 30% deelnemen aan elke financiering. De financieringsarrangementen kunnen variëren van EUR 10 miljoen tot maximaal EUR 50 miljoen per investering. Triodos Bank zal optreden als arranger en agent namens ABS dat naast Triodos Bank zal participeren in de financiering.

Global Alliance for Banking on Values

Beide banken zijn lid van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), een netwerk van onafhankelijke banken die financiering gebruiken om duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling te realiseren. De samenwerking is een volgende stap om de banden tussen ethische banken te versterken binnen het GABV-partnerschap. Samen willen ze een verantwoord en duurzaam financieel en economisch systeem bevorderen.

"ABS is erg blij om haar positieve impact te vergroten samen met Triodos Bank, een partner waarmee we dezelfde waarden delen. Om de transitie naar een duurzame samenleving en economie te versnellen, moeten we over de grenzen heen samenwerken. Onze aandeelhouders steunden deze visie al een paar jaar geleden”, zegt Nicole Bardet, lid van de raad van bestuur van ABS.

Thomas Van Craen, Directeur Triodos Bank België: “Als leden van de GABV hebben Triodos Bank en ABS een gemeenschappelijk doel: geld van onze klanten laten werken voor positieve sociale, ecologische en culturele verandering. De financieringsbeslissingen van nu beïnvloeden de kwaliteit van de samenleving en de levensomstandigheden voor de komende decennia. Met deze bijzondere samenwerking onderstrepen we de cruciale rol van de financiële sector in deze transitie.”

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van meer dan 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com