Driebergen (Nederland) / Brussel, 2 december 2022

Triodos Bank streeft ernaar om geld als katalysator in te zetten voor positieve sociale, ecologische en culturele veranderingen. Als hoofdeconoom, zal Hans Stegeman samen met zijn team economisch onderzoek, analyses en thought leadership bieden in de manier waarop onze economie en samenleving functioneren en op elkaar inwerken. Zowel voor Triodos Investment Management als voor de landen waar Triodos Bank bankactiviteiten heeft (België, Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Stegeman zal ook de leiding nemen over de impactstrategie van Triodos Bank en werken aan de visie van de bank op de noodzakelijke maatschappelijke transities en doelstellingen op lange termijn.

Jacco Minnaar, CCO van Triodos Bank: "Wij geloven dat de wereldeconomie zich moet aanpassen aan de planetaire grenzen en tegelijkertijd alle mensen moet voorzien van de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om een bevredigend leven te leiden. Dit vereist een diepgaande systemische transformatie. Om aan deze transformatie bij te dragen en weloverwogen beslissingen te nemen, is een diepgaand inzicht in de sociale en economische context en de vereiste keuzes nodig. Dit is de rol van onze hoofdeconoom en wij zijn zeer verheugd dat Hans Stegeman deze verantwoordelijkheid op zich neemt."

Tot voor kort was Kees Vendrik hoofdeconoom van Triodos Bank. Kees Vendrik is teruggetreden en werd recent benoemd door de Nederlandse regering als voorzitter van het Nederlands platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid.

Voor zijn benoeming werkte Hans Stegeman als Chief Investment Strategist bij Triodos Investment Management. Hij heeft een lange staat van dienst in de financiële sector. Voordat hij in 2017 bij Triodos Investment Management in dienst trad, bekleedde hij verschillende functies, waaronder die van hoofdeconoom voor Rabobank Nederland. Hij begon zijn carrière bij het Centraal Planbureau in Nederland.

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van meer dan 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com