Triodos Bank past vanaf 1 september 2022 geen negatieve rente meer toe op bedragen boven 500.000 euro op rekeningen van particulieren en professionelen. Vanaf die datum geldt de rentevoet van 0% op de Impact Savings rekeningen en de Business zicht- en spaarrekeningen, ongeacht het bedrag. De beslissing volgt op de ontwikkelingen van de rentetarieven op de financiële markten. 
  
In oktober 2020 is Triodos Bank overgestapt naar de niet-gereglementeerde spaarrekening met een rentevoet van 0% tot 500.000 euro en -0,5% op het bedrag boven 500.000 euro. De bank schrapt dus de negatieve rentevoet van -0,5%.   

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België : “De rentes die we bij Triodos Bank hanteren, zijn afhankelijk van de rentetarieven op financiële markten en van het evenwicht dat we nastreven tussen de vergoeding op het spaargeld dat klanten ons toevertrouwen en het realiseren van duurzame impact.”
 
Triodos Bank zal haar klanten individueel op de hoogte brengen van de rentewijziging.  

 

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van meer dan 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com