Driebergen-Rijsenburg (NL) - Brussel, 1 augustus 2022

 

  • Triodos Bank stelt een buitengewoon dividend voor van EUR 1,01 (vóór bronbelasting, waar toepasselijk) per certificaat. Voorgesteld wordt om via deze dividenduitkering een bedrag van EUR 14,4 miljoen, het equivalent van de resterende ruimte voor de terugkoop van certificaten ("Market Making Buffer"), uit te keren aan de certificaathouders.
  • Intrekking van het voorgestelde beperkte terugkoopprogramma voor certificaten van aandelen, inclusief de voorgestelde solidariteitsregeling.
  • Dividend onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouder tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die gepland is in oktober 2022.

Triodos Bank stelt voor een buitengewoon dividend uit te keren van EUR 1,01 (vóór bronbelasting, waar toepasselijk) per certificaat, ten belope van EUR 14,4 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan het kapitaal dat is gereserveerd voor het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling en zal dus worden uitgekeerd aan de certificaathouders.

In februari 2022 werd een beperkt terugkoopprogramma met een solidariteitsregeling aangekondigd. Als gevolg van onvoorziene complicaties bij de gelijktijdige uitvoering van het programma in de vijf landen waar Triodos Bank actief is, heeft de bank geconcludeerd dat het beperkte terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling niet meer tijdig kunnen worden uitgevoerd. Het ernstige risico op verdere vertraging zou de uitvoeringstermijnen voor de notering van de certificaten op een Multilateral Trading Facility platform (MTF) waarschijnlijk nadelig beïnvloeden. Gezien de langdurige opschorting van de handel waar de huidige certificaathouders door worden getroffen, acht Triodos Bank het risico van vertraging van de notering van certificaten op een MTF onaanvaardbaar. Triodos Bank zal alle noodzakelijke stappen blijven nemen in het kader van de verdere voorbereidingen voor een tijdige lancering die, naar verwachting, in de eerste helft van 2023 zal worden afgerond.

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: "Alhoewel wij betreuren dat wij het geplande beperkte terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling niet kunnen uitvoeren zonder ernstige vertraging van de voorgenomen notering aan een MTF, zijn wij verheugd dat wij de EUR 14,4 miljoen die voor het programma was voorzien, via het voorgestelde buitengewone dividend aan onze certificaathouders kunnen uitkeren. Wij blijven ons volledig inzetten om de tijdschema's te halen voor de uitvoering van het besluit om een notering aan een MTF na te streven, zodat alle certificaathouders weer kunnen handelen."

De betaling van het buitengewoon dividend is gepland één week na de Buitengewone Algemene Vergadering in oktober 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouder.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van meer dan 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het internationaal press office van Triodos Bank via [email protected].