Voor Triodos Bank, een bedrijf dat op de beginselen van duurzaamheid gebouwd is, was het een evidente stap om bij B Corp aan te sluiten toen de beweging in 2015 voor het eerst in Europa van start ging. B Corp vertegenwoordigt een groeiende groep bedrijven die ernaar streven ondernemerschap in te zetten als een force for good en voor positieve verandering. Er zijn meer dan 6.100 gecertificeerde B Corps in 87 landen en 159 sectoren. Een audit door een onafhankelijke organisatie als B Corp helpt Triodos Bank ons om haar duurzame missie te toetsen aan strenge internationale eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bedrijf moet om de 3 jaar het B Impact Assessment doorlopen om zich te hercertificeren.

Bewustzijn vergroten

Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer van Triodos Bank: "B Corp is een groeiende gemeenschap van succesvolle en duurzame bedrijven die positieve sociale impact en verandering creëren. Wij geloven dat de B Corp-certificering het bewustzijn over en de geloofwaardigheid van duurzaam ondernemen vergroot. Het levert het bewijs dat een bedrijfsmodel dat gericht is op toegevoegde waarde op lange termijn, in plaats van financiële winst op korte termijn, de enige weg vooruit is voor alle bedrijven. Wij maken deel uit van deze beweging en zijn er trots op zelf een B Corp te zijn."

Beoordeling

Het B Corp certificaat wordt toegekend door B Lab, een non-profit organisatie, die beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de strenge normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. De beoordeling wordt uitgedrukt in een score. B Corps moeten minimaal 80 punten halen op een schaal van 0 tot 200. De gemiddelde score is 97, een weerspiegeling van de diversiteit van de B Corp-beweging. Sommige organisaties zijn al ver gevorderd en hebben een echt duurzaam bedrijfsmodel; andere beginnen aan hun traject.

Bij haar recente hercertificering heeft Triodos Bank een score van 131,3 behaald. Onze beoordeling is te vinden op de B Corp website. B Corp is lovend over ons bestuur, de manier waarop we de positieve impact van onze financieringen meten en de manier waarop we lokale gemeenschappen ondersteunen. We zouden onze score verder kunnen verbeteren indien we de diversiteit van onze eigen organisatie vergroten.

Strengere B Corp-normen

B Corp werkt aan een update van zijn beoordelingsnormen voor 2024. De vereisten zullen evolueren van een flexibele aanpak die gekoppeld is aan het behalen van een score van 80 punten op een reeks criteria, naar een aanpak waarbij alle B Corps moeten voldoen aan niet-onderhandelbare vereisten  over 10 specifieke onderwerpen die bepalend zijn voor leiderschap op het gebied van sociale, bestuurlijke en ecologische bedrijfsimpact. Als onderdeel van deze herziening worden nieuwe normen voor bedrijven in de financiële dienstverlening opgesteld. Triodos Bank verwelkomt deze verandering, omdat het ervoor zorgt dat alle B Corps daadwerkelijk werken aan positieve impact op meerdere gebieden