Triodos Bank heeft besloten de vergoeding op haar spaarrekeningen te verhogen door de gereglementeerde spaarrekening opnieuw aan te bieden aan particuliere cliënten, met een basisrente van 0,35% en een getrouwheidspremie van 0,25% op jaarbasis.  De nieuwe spaarvoorwaarden gaan in op 1 maart 2023. 

De (niet-gereglementeerde) spaarrekeningen Triodos Impact Savings en Triodos Impact Savings Junior zullen worden omgezet in gereglementeerde spaarrekeningen, tenzij de spaarder zich hiertegen verzet. De wijziging van het type rekening moet minstens twee maanden van tevoren worden aangekondigd en geldt vanaf 1 maart 2023. Voor beide nieuwe gereglementeerde spaarrekeningen Triodos Impact Savings en Triodos Impact Savings Junior zullen op dat moment dezelfde tarieven gelden. Triodos-spaarders hoeven niets te doen om van de nieuwe voorwaarden te genieten; hun rekeningnummer blijft ongewijzigd.

De bank heeft haar klanten vandaag per e-mail geïnformeerd en de komende dagen volgt een brief per post. Eventuele rentewijzigingen worden meegedeeld via rekeningafschriften en/of een e-mail.

Twee jaar na de aankondiging van de overstap van gereglementeerde naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen en de verlaging van de rente naar 0%, biedt Triodos, pionier in duurzaam bankieren, haar klanten opnieuw positieve spaarrentes aan.

Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank in België: "De spaarrentes die we toepassen zijn afhankelijk zowel van de interesttarieven die gelden op de financiële markten - die duidelijk al enige tijd stijgen - als van het evenwicht dat wij zoeken tussen de vergoeding die we onze klanten bieden op hun spaargeld en het realiseren van een duurzame impact. “

Het spaargeld van Triodos-klanten dient uitsluitend om ondernemers en projecten in de reële economie te financieren die bijdragen aan positieve sociale, ecologische en culturele veranderingen. Deze projecten zijn hier te vinden.