• Triodos Bank kan tot 67 miljoen euro aan kredieten verstrekken aan sociale ondernemers via een garantie-overeenkomst met het Europees Investeringsfonds (EIF).
  • De steun van het EIF aan Triodos wordt mogelijk gemaakt door het InvestEU-programma.
  • Dit is de derde overeenkomst in de samenwerking tussen het EIF en Triodos Bank ten voordele van honderden KMO’s in de EU voor een totaalbedrag van EUR 397 miljoen aan gegarandeerde leningen.

Luxemburg/Brussel/Driebergen(NL), 31 januari 2023

Triodos Bank kan tot 67 miljoen euro aan leningen verstrekken aan sociale ondernemingen in het kader van een garantiefaciliteit van het Europees Investeringsfonds (EIF), gesteund door het InvestEU-programma. De garantieregeling is beschikbaar in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Dankzij de samenwerking met het EIF kan Triodos Bank financiële steun verlenen aan ondernemingen met een positieve sociale impact die normaal gesproken moeilijker toegang vinden tot gewone bankfinanciering.

Sociale ondernemers zullen in het kader van het door de EU gesteunde programma kunnen lenen tegen een verlaagd rentetarief met lagere waarborgeisen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in financiering kunnen contact opnemen met hun lokale Triodos-contactpersoon voor meer informatie.

De garantiefaciliteit laat Triodos Bank toe financiering te verstrekken in een groot aantal sectoren – en betreft zodoende de reikwijdte van de huidige kredietportefeuille van de bank. Enkele voorbeelden: initiatieven om kansarme werknemers te begeleiden naar de  arbeidsmarkt, sociale en zorgdiensten, sociale huisvesting, producenten van gezond voedsel, en ondernemers actief in kunst en cultuur.

Thomas Van Craen, Managing Director Triodos Bank België: "Bij Triodos Bank is het financieren van sociaal ondernemerschap, in de breedst mogelijke zin, onze kernactiviteit. Met de steun van het EIF kunnen we meer kredieten verlenen aan sociale ondernemers. Hoe meer hun initiatieven groeien, hoe sneller we tot een inclusieve en duurzame samenleving komen."

Marjut Falkstedt, Chief Executive van het Europees Investeringsfonds: "Dit is niet de eerste samenwerking tussen Triodos en het EIF. We werken samen om duidelijke redenen. Sociale ondernemingen in verschillende sectoren spelen een zeer belangrijke, maar vaak onderbelichte rol in onze samenleving. Ze helpen onze economieën open en eerlijk te maken voor iedereen. Ik ben blij dat we Triodos kunnen blijven steunen, zodat deze KMO’s kunnen blijven groeien."

Commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, Nicolas Schmit: "InvestEU speelt een belangrijke rol bij het mobiliseren van investeringen in de sociale economie. Met deze overeenkomst krijgen sociale ondernemingen in België, Nederland, Spanje en Duitsland toegang tot de financiering die zij nodig hebben om een echte, duurzame impact op de samenleving te hebben."

Langdurige samenwerking

Het EIF en Triodos Bank hebben al lang een partnerschap gericht op sociale ondernemingen en de culturele en creatieve sector. Dit is de derde overeenkomst in de samenwerking van Triodos Bank met het EIF, voor een totaalbedrag van EUR 397 miljoen aan gegarandeerde leningen aan sociale en culturele ondernemingen.

Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer Triodos Bank:  "Het succes van de overeenkomsten met het EIF toont aan dat publieke en private partnerschappen een groot positief effect op de samenleving kunnen hebben. We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met het EIF."

In 2018 ondertekenden Triodos Bank en de EIF de eerste garantieovereenkomst voor sociaal ondernemerschap in Nederland in het kader van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie. Triodos Bank heeft in België, Nederland en Spanje ongeveer 635 transacties afgesloten binnen die garantieovereenkomst.

In 2021 hebben het EIF en de Triodos Bank een overeenkomst ondertekend om de financiële steun met maximaal 200 miljoen euro uit te breiden naar de culturele en creatieve sector. Sindsdien heeft Triodos Bank 220 transacties onder deze garantiefaciliteit ondertekend.

***

Achtergrondinfo:

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. Zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol bevordert het EIF de EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Het InvestEU-programma verschaft de Europese Unie langetermijnfinanciering door aanzienlijke private en publieke middelen te mobiliseren ter ondersteuning van een duurzame economie. Het helpt extra investeringen te genereren in lijn met de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Europese Green Deal, de digitale transitie en steun voor kleine ondernemingen. InvestEU brengt alle financiële instrumenten van de EU samen onder één dak, waardoor de financiering van investeringsprojecten in Europa eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het programma bestaat uit drie onderdelen: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advies hub en het InvestEU-portaal. Het InvestEU-fonds wordt geïmplementeerd via financiële partners die in projecten investeren en hierbij gebruik maken van het EU-garantiebudget van 26,2 miljard euro. De garantiefaciliteit vergroot hun capaciteit om risico’s te dragen, waardoor ten minste 372 miljard euro aan extra investeringen wordt gemobiliseerd.
https://investeu.europa.eu/

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de visie van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief. Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 70 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie. Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben. De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com

Perscontacten: