Driebergen-Rijsenburg (Nederland), Brussel, 19 september 2023.

Triodos Bank staat bovenaan de wereldranglijst van meeste transacties voor schone energie door een bank gesloten, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van Clean Energy Pipeline. De eerste plaats werd bereikt nadat de bank in 2022 140 transacties had gesloten, met een totale waarde van meer dan een half miljard dollar (US$ 504 miljoen). Het betreft onder meer financieringen van windenergie op land, zonne-energie, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, batterijopslag en energie-efficiëntieprojecten.

De onafhankelijke analist Clean Energy Pipeline heeft de activiteiten van grote financiële instellingen in beeld gebracht. Het rapport heeft tot doel de meest actieve arrangeurs in de schone energiesector onder de aandacht te brengen. Daarbij ligt de nadruk op het aantal transacties dat banken (mede)financieren en op de totale transactiewaarde.

Jacco Minnaar, CCO bij Triodos Bank, zegt:“Het is ons al tientallen jaren duidelijk dat energiesystemen moeten overschakelen van fossiel en grootschalig naar schone energie die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Financiële instellingen zoals banken spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze transitie naar een koolstofarme en energie-efficiëntere toekomst.”

“Triodos Bank financierde in 1986 de eerste windturbine in Nederland en in 1999 was Triodos de eerste bank in België die een windmolen financierde. De bank heeft inmiddels vele jaren unieke ervaring op het gebied van de financiering van duurzame energie. Wij verstrekken financiering aan kleine en middelgrote projecten die vaak op de gemeenschap zijn gebaseerd en waar veel andere banken misschien niet naar willen kijken. Deze zullen van cruciaal belang zijn voor het creëren van veerkrachtige en evenwichtige energieopwekkingssystemen die duurzaam en eerlijk zijn.”

De Clean Energy Pipeline-analyse omvatte de kredietverlening en ondernemingsfinanciering van de retail banking-tak van Triodos Bank NV, en investeringen gedaan door Triodos Investment Management. Enkele opmerkelijke transacties voor de bank in 2022 waren onder meer de bouw van het grootste thermische zonnepark in Nederland, lokale energiegemeenschappen en e-bike-infrastructuurprojecten in het Verenigd Koninkrijk, fotovoltaïsche zonne-energiecentrales in Spanje en projecten waardoor Belgische huishoudens kunnen profiteren van groene energie zonder te hoeven investeren in de installatie.

Triodos Investment Management, een wereldwijd actieve impactinvesteerder en 100% dochteronderneming van Triodos Bank NV, richt zich specifiek op het bijdragen aan de energietransitie via haar Triodos Groenfonds, Triodos Energy Transition Europe Fund en Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund.

Triodos Bank is al ruim 40 jaar actief in Europa en is 30 jaar actief in België. De bank betrad halverwege de jaren tachtig voor het eerst de markt voor duurzame energie met een focus op windenergie en heeft sindsdien haar focus verbreed. Triodos Bank ontwikkelt actief steun voor gedecentraliseerde en projecten zoals zonne-energie op daken, geothermie, energieopslag en energie-efficiëntie.

Triodos Bank verleent geen kredieten aan en investeert niet in fossiele energie. De bank is altijd voorstander geweest van een fossielevrije economie, zoals vastgelegd in haar vision paper ‘Towards a low-carbon economy’. De wereld heeft niets minder nodig dan een volledige transformatie van het energiesysteem dat de basis vormt van onze economieën en toekomstige duurzame ontwikkeling.

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is wereldwijd een voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland en een in Nederland gevestigde investment management tak die wereldwijd actief is.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van 70 duurzame banken. Samen willen deze banken duurzaam bankieren en de impact daarvan op de reële economie substantieel laten groeien.
Triodos Bank N.V. heeft een volledige bankvergunning en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.
De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank www.triodos.com

 

Over Clean Energy Pipeline
Clean Energy Pipeline, opgericht in 2005, is de toonaangevende onafhankelijke bron van nieuws, gegevens en analyses voor de financiële sector voor hernieuwbare energie. Abonnees van het platform krijgen toegang tot een realtime dataplatform dat financieringstransacties op het gebied van schone energie op elke wereldmarkt omvat, inclusief projectfinanciering, fusies en overnames, publieke markten, groene obligaties en durfkapitaal en private equity. Clean Energy Pipeline is eigendom van Venture Business Research Limited, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mediaorganisatie. www.cleanenergypipeline.com