AMONSOLI

Verviers, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOnderwijs

De vzw AMONSOLI (Action Mondiale pour la Solidarité/Internationale Solidariteitsactie) werd opgericht in 2013 en zet zich in voor maatschappelijke projecten die vooral draaien om begeleiding, integratie, socioprofessionele en culturele integratie van migranten. De vereniging wil banden smeden tussen generaties en culturen, socio-economische en culturele verschillen overstijgen en zo de integratie bevorderen, gendergelijkheid en alfabetisering stimuleren en het isolement doorbreken.

Triodos Bank kende een krediet toe voor de prefinanciering van subsidies.