Antenne 110

Genval, Belgique
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Antenne 110, een vzw opgericht in 1984, is een erkend educatief centrum voor kinderen met autismespectrumstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Hun uitdagingen vragen om een intensieve, multidisciplinaire begeleiding. In samenspraak met het kind en de ouders stelt het team bij het begin van de behandeling een geïndividualiseerd revalidatieproject op om tussentijdse doelstellingen te definiëren die aangepast zijn aan de moeilijkheden en het potentieel van het kind. Het geïndividualiseerde project wordt regelmatig bijgewerkt tijdens de zorgperiode, afhankelijk van de vooruitgang die het kind boekt en de obstakels die het tegenkomt. Antenne 110 is momenteel gevestigd in Genval, in een huis dat niet langer geschikt is en veel energie verbruikt. Ze hebben met eigen middelen een stuk grond gekocht in Ottignies en gaan daar een nieuw gebouw neerzetten.

Triodos Bank heeft een investeringskrediet verstrekt om de bouw op lange termijn te financieren en een bulletlening in afwachting van de verkoop van het huidige huis zodra de begunstigden zijn verhuisd.