Antenne 110

Genval, Belgique
Triodos Bank België
SectorZorg

Antenne 110 vzw, opgericht in 1984, is een geconventioneerd revalidatiecentrum voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Antenne 110 bevindt zich momenteel in Genval, in een huis dat erg energieverslindend is. Het heeft met eigen middelen een terrein gekocht in Ottignies om zich in een nieuw gebouw te vestigen. Triodos Bank heeft een lening verstrekt voor de financiering van de bouw op lange termijn en een Bullet-krediet in afwachting van de verkoop van het huidige gebouw, na de verhuis van de begunstigden.