Atecos

Arbre, Belgiumatecos.be/
Triodos Bank België
SectorDuurzaam vastgoed

Atecosis is een bedrijf van de TLX Construct Groep, een bouwpromotor gespecialiseerd in lage energiewoningen met een houten skelet. Het duurzame karakter van de bedrijfsactiviteiten – met bijzondere aandacht voor de sociale dimensie, de ecologie en ethisch gedrag – is een voortdurende bekommernis voor de Groep.
Triodos Bank kende een krediet toe voor de financiering van de bouw van twee rijwoningen (2 x 3 gevels) in het dorpje Denée (gemeente d’Anhée).