BC Materials

Bruxelles, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorProductie

De coöperatie BC Materials werd in oktober 2018 opgericht door Ken De Cooman, Nicolas Coeckelberghs, Laurens Bekemans en Wes Degreef. Zij willen (de kennis rond) bouwmaterialen in leem meer verspreiden en beter bekend maken als een van de belangrijkste oplossingen om vervuiling en verspilling in de bouwsector tegen te gaan.

Ze bieden oplossingen op maat aan op het vlak van advies en ontwikkeling, ontwerp en prefab, maatproducten, workshops en vorming. Ze trachten hun impact vooral te maximaliseren om het leven op onze planeet voor iedereen te verbeteren.

Triodos Bank kende een krediet toe voor een bankwaarborg.