Bond Beter Leefmilieu

Brussel, Brussels hoofdstedelijk gewest, Belgiëwww.bondbeterleefmilieu.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorDuurzaam vastgoed

Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen.BBL zet zich in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad. BBL promoot productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Haar werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van de lid- verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties. Ze streeft ook naar een duurzaam gedrag van het grote publiek en doelgroepen. Zij doen dit via publiekscampagnes, gerichte lobbycampagnes bij de bedrijfssector (bv. Ik Kyoto) en de overheden, alsook via projectwerking (Europees, gewestelijk, lokaal). Triodos verstrekt een renovatiekrediet : van het huidige kantoor wordt de achterbouw geheel afgebroken en vervangen door een passiefhuis-nieuwbouw. Samen resulteert dit in een laagenergie-geheel, mooi geïntegreerd in het bestaande herenhuis.