Care Invest nv

Gent, Oost Vlaanderen, Belgiëwww.careinvest.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Care Invest nv is voor 100% een dochtermaatschappij van de rusthuizengroep ‘De Foyer' vzw. De nv functioneert als een projectvennootschap om te kunnen investeren in terreinen, gebouwen, nieuwbouw en renovaties voor het rusthuis ‘Residentie Avondsterre'. Triodos Bank heeft daarvoor krediet verleend. De Foyer wil hiermee haar waarden realiseren, zoals: de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht herkomst, ras of bezit, het respect voor de eigen waarde van ieder individu en de mogelijkheid om in alle waardigheid zichzelf te kunnen blijven. Centraal daarbij staan de leuvenskeuzes die ieder individu maakt op het vlak van religie, filosofie en omgang met anderen, naast keuzes rond zorg en het recht om over zichzelf te beschikken. Met een individuele benadering hecht de rusthuizengroep groot belang aan de instandhouding en de verdere uitbouw van sociale contacten. Omdat ieder individu ongeacht zijn of haar lichamelijke en geestelijke toestand blijft evolueren wil de groep daar ook de mogelijkheden voor aanreiken.