Bedrijvencentrum en loket voor lokale economie. Triodos Bank kende een kredietfaciliteit en een krediet toe voor de professionele uitrusting.