De l'autre côté de l'école asbl

Bruxelles, Belgiquewww.acecole.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOnderwijs

Een groep ouders zocht in Brussel tevergeefs naar een middelbare freinetschool, voor wanneer hun kinderen de lagere freinetschool zullen verlaten. Vandaar dat ze besloten een nieuwe school met dezelfde pedagogische filosofie op te starten, en daarvoor richtten ze de vzw ‘De l'autre côté de l'école' op. Freinetscholen leggen veel nadruk op samenwerking, communicatie en het al doende verwerven van inzichten. Op basis van wat leeft bij de leerlingen begeleidt de leerkracht de groep om samen een leerplan te maken. De vzw kreeg de nodige vergunning voor de nieuwe school en startte in 2014 met de eerste leerlingen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop van het schoolgebouw.